Category Archives: Rozważania

WPROWADZENIE (14 XII 2012)

ORIENTALNE INSPIRACJE W MUZYCE REGE

Dwa tematy związane z Rege – Rastafari stanowią do dziś zagadkę i poniekąd tajemnicę wzajemnych wpływów Orientu i Karaibów. Z jednej strony Black Power, Czarna Siła Martina Lutera Kinga, wzorowana na idei nie stosowania przemocy i biernego oporu, zaczerpniętej z poglądów, jakie głosił Mahatma Karamdas Ghandi a potem ruch Czarnych Panter i Czarny Islam z ich upodobaniem dla komunizmu. Taki jest mniej więcej kontekst społeczny, jakim jest przesiąknięty duch tamtych czasów i miejsc. Z drugiej strony ludyczna i ludowa duchowość obrzędów i ceremonii, składających się na synkretyczne religie nowej epoki. Wudu i santeria przeniknięte są brzmieniem bębnów a Kościół Santo Daime [w Europie od 2oo3 roku], gdzie jako komunia podawana jest ayahuasca, w początkowych latach swej misji rozbrzmiewał pieśniami chwały i uwielbienia Pana Kryszny. W miarę rozwoju i upływu czasu zostaje On wyparty przez orysze, pośredników między światem społecznych relacji i duchową hierarchią. Hermafrodytę zastępuje Yemaja, kobieta siostra, żona i matka. Analogie i podobieństwa z Orientem stają się coraz wyraźniejsze i oczywistsze. Bogini Kali, przedstawiana jako Mahakala, staje się znana jako Santa Muerte.

[Sławomir Gołaszewski]

Przeszłość a nowe technologie.

Podobnie jeśli weźmiemy za obiekt refleksji dub czy pracę rytmicznej sekcji. Fascynujące jest przy tym oglądanie wzajemnego przenikania tego, co starożytne w najnowocześniejsze technologie, następnie w techniki
i metody osiągania efektów zamierzonych.

Takie właśnie możliwości ujawniają te z technologii, których zadaniem jest dotarcie do najgłębszych pokładów wspaniałości w jakie wyposażone są wrażliwe i otwarte na powiew myśli głowy pełne pomysłów na temat tego, co trzeba i co być musi dla tych, którym nieobca przyszłość.

    Sł. Gołaszewski
    DAPSPOLSKI [regementarz]
    str. 228

Telefunken-LP-78-obrotow-300x300
Read More …