fragment z wkładki do CD „slam’n’sound”

mini-plakat („coexist”), składany na 4 części. oto dwie z nich. sierpień 2012 r.

Uzupełniamy, kleimy…

Sławomir Pakos, który wydał nową edycję „Reggae Rastafari”, tłumaczył, że wznowienie było konieczne, bo pierwotna wersja… rozpadła się.

  – Ona była wydrukowana taką techniką w roku 1990, że wszystkim się zniszczyła. Wiele osób prosiło Sławka, żeby ją wydać na nowo – mówił gość „Radiowego Domu Kultury„.

Jednak obecnie nie tylko oprawa wydawnictwa została zmieniona…

„Radiowy Dom Kultury”

Muzyka to życie Sławomira Gołaszewskiego! Filozof, poeta, kompozytor, muzyk, dziennikarz. Propagator kultury alternatywnej w Polsce. W Polskim Radiu prowadził program „Pieśni wędrowców” traktujący o reggae i rastafarianiźmie. Studiował w Warszawie, Amsterdamie, Krakowie. Pracował w Instytucie Aktora – Teatrze Laboratorium we Wrocławiu, Drugim Studio Wrocławskim i w Centrum Animacji Kultury w Warszawie. W latach 80. i na początku lat 90. jego nazwisko znali wszyscy, którzy choć trochę interesowali się muzyką rodem z Jamajki. Nasz gość – Sławek Pakos wprowadzi nas w świat „Regementarza”, czyli nowej edycji wydanej przed 20 laty książki „Reggae Rastafari”, wzbogaconej, rozwiniętej pracy Sławomira Gołaszewskiego. Także posłuchamy!

to jest: posłuchaliśmy; ale pewnie niedlugo w archiwum będzie…

Centralny Dom Qltury, 28 września…

Tydzień przed targami w Łodzi, w Warszawie odbędzie się

  PRApremiera komiksu „Moja Terapia„.

Zapraszam serdecznie!
Następny piątek, 28.09 – będzie można kupić komiks, pogadać z autorami i posłuchać dobrych koncertów!

w Pile gramy.

  To już dzisiaj!
  Zapraszamy na spotkanie autorskie ze Sławkiem Gołaszewskim
  Autor „REGGAE RASTAFARI” wystąpi w projekcie muzycznym ASUNTA oraz porozmawia o książce

  Klub Muzyczny BARKA – Piła ul. Wodna (na rzece Gwda)
  Godzina: 17:00

Wielkimi krokami nadchodzi CD drugie…

31 sierpnia zobaczyłem wydrukowaną okładkę… to zawsze dziwny moment jest.


Read More …

Dziś (31 VIII) jest niebieska pełnia.

Ukrytą wie­dzę nazy­wano kie­dyś prawdą zagi­nioną, utra­coną, zapo­mnianą, zasło­niętą, i prze­żytą. I do każ­dego z okre­śleń dopi­sy­wano prze­pisy, oparte na prze­są­dach, zabo­bo­nach, gusłach przepowiedniach, wyroczniach i wróżbach, a mające stanowić antidotum na zagrożenia związane z procesami wywierania medialnej presji na zupełnie do niej nieprzygotowane audytorium mimowiednych i bezwolnych uczestników historii nie ułożonej jeszcze ani w opowieść ni w śpiew, ni w bajkę, ani w legendę ni w kołysankę. Anegdotyczna niemal zapomniana melodia nie przypomni się sama, nim ją nie zacznie śpiewać i powtarzać echo śpiewającego w śpiewającym. Może też sprawić, że pojawi się jedna zaledwie nuta z dawno nieistniejącej partytury i wokół niej zacznie się gromadzić rezonans,

Sł. Gołaszewski
„Reggae Rastafari [regementarz]”
(str. 275-76)
Read More …

Czy książki o muzyce są tylko o muzyce?

Grotowski wspomina muzykę zaledwie kilkakrotnie i to zwykle w związku z czymś innym. Że podłoga może być instrumentem muzycznym odkryli podczas pracy nad rezonatorami w ludzkim ciele. Albo, że usłyszenie spektaklu może coś zmienić w jego widzeniu. Uczynić przedstawienie bardziej uniwersalnym, niż było w założeniu.
(…)
Czysta pozazmysłowość to jeden z przedmiotów lozoi Grota, czyniący z niej uniwersalną lozoę kultury.

(Sł. Gołaszewski „Reggae Rastafari [regementarz]” str. 232)


Read More …

„Czy rastafarianizm jest religią?”(i przypominamy jedną z definicji religii…)

system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kult czy rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka)…

…oraz inną notkę z wikipedii, jasno to definiującą.
ale: czy słusznie…